TEST III

Test obuhvata teme: formiranje političke karte sveta, industrijske revolucije, globalizacija, životna sredina i spoljna trgovina   Koliko je bilo ind. revolucija i karakteristike III ind. revolucije? Objasni pojam tehnološki kolonijalizam i karakteristike srednjovekovnog perjoda u procesu stvaranja političke karte sveta? U kojim pravcima se odvija modernizacija proizvodnje u uslovima savremene naučno-tehnološke revolucije? Koji su perjodi … Continue reading TEST III

Advertisements

Industrija i životna sredina

Relacija industrija-životna sredina čini deo širih relacija čovek društvo priroda koje imaju oblik povratne sprege. Narušavanje životne sredine predstavlja potrošački odnos prema priordi kojim se iscrpljuju ležišta sirovina i energije i preko mere gomila otpad svih vrsta, tako da priroda u svojim ciklusima ne može taj otpad da razloži. Oblici zagađenja životne sredine su: intoksikacija … Continue reading Industrija i životna sredina

Gradska naselja i životna sredina

Građena sredina nastaje kao produkt odnosa društva/kulture i prirode. Danas su ti odnosi više suprostavljeni nego što predstavljaju smislenu simbiozu, u najvećoj mjeri na račun prirode. Njihovo shvatanje kao dva odvojena isključiva sistema, od kojih jedan (društvo/kultura) neprestano eksploatiše drugi (priroda) ne razumijevajući njegove zakone, rezultiralo je neodrživim izgrađenim strukturama i degradiranom životnom sredinom. Građevinska … Continue reading Gradska naselja i životna sredina