TEST II

smer: finansijski administrator Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski saobračaj i koja je površina naše zemlje? Koje su tri opšte grupe struktura stanovništva i šta pokazuje rasna struktura? Šta su metanastazička kretanja i koji su [...]

Strukture stanovništva

Struktura stanovništva podrazumeva podelu stanovništva po određenim karakteristikama-starosti, polu, rasi, veri, obrazovanju, ekonomskoj aktivnosti. U zavisnosti od različitih karakteristika postoje tri grupe struktura: Demografska struktura se odnosi na razlike prema polu, starosti i porodičnom stanju. Polna se još naziva i biološka. Naseobinska struktura se odnosi na raspored stanovništva prema tipu naselja. Kulturna se odnosi na [...]