Strukture stanovništva

Struktura stanovništva podrazumeva podelu stanovništva po određenim karakteristikama-starosti, polu, rasi, veri, obrazovanju, ekonomskoj aktivnosti. U zavisnosti od različitih karakteristika postoje tri grupe struktura: Demografska struktura se odnosi na razlike prema polu, starosti i porodičnom stanju. Polna se još naziva i biološka. Naseobinska struktura se odnosi na raspored stanovništva prema tipu naselja. Kulturna se odnosi na … Continue reading Strukture stanovništva

Advertisements