TEST IV

Test sadrži gradivo svih oblasti i ekonomske karakteristike savremenog sveta (Evropski makroregion, Rusija, Kina, SAD) Test je podeljen u dve grupe od po 10 pitanja   1. Prirodne karakteristike Kine? 2. Privredni resursi Rusije? 3. Objasni pojam tehnološki kolonijalizam? 4. Objasni razliku između pojma industrija i industrijalizacija? 5. Koliko  država čini Evropsku uniju i koje … Continue reading TEST IV

Advertisements

SAD i Kanada (Angloamerika)

Angloamerika je termin koji se koristi za označavanje onih delova Amerike u kojima je glavni govorni jezik engleski, a protestantizamje dominantna konfesija, radi značajnih istorijskih, lingvističkih i kulturnih veza s Engleskom, tj. Britanskim ostrvima. Termin Angloamerika se koristi kao suprotnost terminu Latinska Amerika, u kojoj prevladavaju romanski jezici — španski i portugalski, a dominantna konfesija je katolicizam. Angloamerika isključivo obuhvata Sjedinjene Američke Države i Kanadu, tj. zemlje koje tvore severni deo Severne Amerike. Belize,Panama, Gvajana (ili … Continue reading SAD i Kanada (Angloamerika)

Savremeni političko-geografski procesi u svetu

Na savremenoj političkoj karti sveta naizgled se dešavaju dva suprotna procesa: proces političko-teritorjalnog usitnjavanja brojnih malih država proces integrisanja i stvaranja velikih ekonomskih prostora U procesu političko-teritorjalnog usitnjavanja bila su prisutna dva procesa: Usled raspadanja kolonijalnog sistema stvoren je veliki broj novih država Usled raspada socijalističkih federacija u periodu od 1989 do 1992 godine. U … Continue reading Savremeni političko-geografski procesi u svetu

TEST IV

Test sadrži gradivo svih oblasti i ekonomske karakteristike savremenog sveta (Evropski makroregion, Rusija, Kina, SAD) Test je podeljen u dve grupe od po 10 pitanja   1. Prirodne karakteristike Kine? 2. Privredni resursi Rusije? 3. Objasni pojam tehnološki kolonijalizam? 4. Objasni razliku između pojma industrija i industrijalizacija? 5. Koliko  država čini Evropsku uniju i koje … Continue reading TEST IV