TEST II

smer: finansijski administrator Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski saobračaj i koja je površina naše zemlje? Koje su tri opšte grupe struktura stanovništva i šta pokazuje rasna struktura? Šta su metanastazička kretanja i koji su [...]

Religija, kultura i svetske religije

Kultura je naučeno ljudsko ponašanje. Za razliku od biološkog i rasnog nasleđa, koje se prenosi genetski, kulturno nasleđe se prenosi na nove generacije učenjem, pri čemu glavnu ulogu ima jezik, pismo, religija i drugi simboli. Prema tome, kultura se stiče posle rođenja, UČENJEM.             Religija znači veru i prihvatanje određenih pravila i verovanje u određenog [...]

TEST II

Pitanja za test II kvartala Pitanja obuhvataju predavanja iz oblasti: Strukture stanovništva, kultura i jezici sveta, narod, demografski procesi i migracije Pitanja će biti podeljena u dve grupe od po 10 pitanja.   Šta je kultura i koje su tri najraširenije religije? Najbitnije karakteristike hrišćanstva i judeizma? Koje tri osnovne vrste reprodukcija st. postoje i [...]