TEST II

smer: finansijski administrator Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski saobračaj i koja je površina naše zemlje? Koje su tri opšte grupe struktura stanovništva i šta pokazuje rasna struktura? Šta su metanastazička kretanja i koji su [...]

Ko su tačno jezuiti?

Novo proglašeni papa  Francis (Franja), koji je ovih dana izabran za novog papu, prvi je papa koji pripada redu Društvo Isusa ili kako ih još zovu Jezuiti. Grupa koja je u hrišćansko-katoličkim verskim grupama poznata kao grupa praktičnih članova. Postoji i priča koja to najbolje objašnjava: Naime, kada su bili zarobljeni franjevački, dominikanski i jezuitski [...]

Religija, kultura i svetske religije

Kultura je naučeno ljudsko ponašanje. Za razliku od biološkog i rasnog nasleđa, koje se prenosi genetski, kulturno nasleđe se prenosi na nove generacije učenjem, pri čemu glavnu ulogu ima jezik, pismo, religija i drugi simboli. Prema tome, kultura se stiče posle rođenja, UČENJEM.             Religija znači veru i prihvatanje određenih pravila i verovanje u određenog [...]