TEST III

Test obuhvata teme: formiranje političke karte sveta, industrijske revolucije, globalizacija, životna sredina i spoljna trgovina   Koliko je bilo ind. revolucija i karakteristike III ind. revolucije? Objasni pojam tehnološki kolonijalizam i karakteristike srednjovekovnog perjoda u procesu stvaranja političke karte sveta? U kojim pravcima se odvija modernizacija proizvodnje u uslovima savremene naučno-tehnološke revolucije? Koji su perjodi … Continue reading TEST III

Advertisements

Globalizacija svetske privrede i njene posledice

Termin globalizacija označava pojave koje obuhvataju celu planetu zemlju. Sinonimi globalizacije su modernizacija i planetarizacija. Globalizacija se ogleda u sledećim procesima: Globalno savladavanje prostora i vremena Globalno svetsko tržište Globalni ekološki problemi Globalno prožimanje ekonomskih, društvenih, kulturnih i političkih procesa Postoje više vrsta globalizacija: Komunikaciona i informaciona globalizacija označava širenje informacionih i komunikacionih mreža(radio, televizija, … Continue reading Globalizacija svetske privrede i njene posledice

TEST III

Test obuhvata teme: formiranje političke karte sveta, industrijske revolucije, globalizacija i životna sredina     Koliko je bilo ind. revolucija i karakteristike III ind. revolucije? Objasni pojam tehnološki kolonijalizam i karakteristike srednjovekovnog perjoda u procesu stvaranja političke karte sveta? U kojim pravcima se odvija modernizacija proizvodnje u uslovima savremene naučno-tehnološke revolucije? Koji su perjodi u … Continue reading TEST III