Tendencije u regionalnom razvoju stanovništva sveta

Osnovni demografski procesi su NUPCIJALITET (bračnost), DIVORCIJALITET (razvodivost), NATALITET (rađanje) i MORTALITET (smrtnost). Oni osiguravaju reprodukciju i porast stanovništva u svetskom regionalnom razmeru. BRAČNOST-nupcijalitet, je proces zaključivanja brakova. On utiče na prirodno obnavaljanje i migracije stanovništva. Zavisi od tipa bračne i polne strukture stanovništva, porodičnog  zakonodavstva, religije, socijalno-ekonomskih uslova itd. Prema broju bračnih partnera brakovi … Continue reading Tendencije u regionalnom razvoju stanovništva sveta

Advertisements