Demografska tranzicija i projekcije stanovništva sveta

Reprodukcija stanovništva se naziva promena u njegovim kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama. Kretanje stanovništva može biti socijalno, prirodno i prostorno. U prirodna kretanja spadaju natalitet, mortalitet i prirodni priraštaj. Prema razmerama roditeljskog pokolenja sa decom, razlikuju se tri tipična režima prirodne reprodukcije: 1. Prosta reprodukcija, 2. Proširena reprodukcija 3. Smanjena reprodukcija Tempo prirodnog priraštaja svetskog stanovništva … Continue reading Demografska tranzicija i projekcije stanovništva sveta

Advertisements