TEST II

smer: finansijski administrator Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski saobračaj i koja je površina naše zemlje? Koje su tri opšte grupe struktura stanovništva i šta pokazuje rasna struktura? Šta su metanastazička kretanja i koji su [...]

Demografska tranzicija i projekcije stanovništva sveta

Reprodukcija stanovništva se naziva promena u njegovim kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama. Kretanje stanovništva može biti socijalno, prirodno i prostorno. U prirodna kretanja spadaju natalitet, mortalitet i prirodni priraštaj. Prema razmerama roditeljskog pokolenja sa decom, razlikuju se tri tipična režima prirodne reprodukcije: 1. Prosta reprodukcija, 2. Proširena reprodukcija 3. Smanjena reprodukcija Tempo prirodnog priraštaja svetskog stanovništva [...]