O nama

logoGeoTesla je sajt zamišljen kao podrška učenicima u nastavi geografije u srednjim stručnim školama. U kategoriji predavanja, pronaćićete razvrstana predavanja po obrazovnim profilima, mašinstvo i elektrotehnika i ekonomija, pravo i administracija. U kategoriji testovi, nalaze se pitanja za kvalifikacione perjode, razvrstana u 5 posebnih testova za svaki perjod. Kategorija zanimljiva geografija, nudi tekstove o različitim geografskim temama koje nisu direktno povezane sa gradivom ali svakako povezuju i na drugačiji način objašnjavaju različite geografske pojave i događaje. U kategoriji heroji geografije, date su biografije nekih poznatih geografa, koji su značajno uticali na razvoj geografije i na neka od najvećih geografskih otkrića tokom srednjeg veka i kasnije.

Nadamo se da će svako od Vas pronaći zanimljive sadržaje i da će biti zadovoljan ponuđenim tekstovima.

Hvala!

Advertisements