IV TEST

Test sadrži gradivo svih oblasti i ekonomske karakteristike savremenog sveta (Evropski makroregion, Rusija, Kina, SAD) Test je podeljen u dve grupe od po 10 pitanja   1. Prirodne karakteristike Kine? 2. Privredni resursi Rusije? 3. Objasni pojam tehnološki kolonijalizam? 4. Objasni razliku između pojma industrija i industrijalizacija? 5. Koliko  država čini Evropsku uniju i koje [...]

TEST-Evropska unija

Evropska unija, privredne integracije i Ujedinjene nacije 1. Koliko  država čini Evropsku uniju i koje zemlje nisu članice EU? 2. Koje država su otpočele stvaranje EU, koje godine i kako se zvala ta prva zajednica? 3. Šta je stvoreno ugovorom u Rimu 1957 i kako se zvala ta zajednica evropskih država? 4. Koje zemlje su [...]

TEST III

Test obuhvata teme: formiranje političke karte sveta, industrijske revolucije, globalizacija, životna sredina i spoljna trgovina   Koliko je bilo ind. revolucija i karakteristike III ind. revolucije? Objasni pojam tehnološki kolonijalizam i karakteristike srednjovekovnog perjoda u procesu stvaranja političke karte sveta? U kojim pravcima se odvija modernizacija proizvodnje u uslovima savremene naučno-tehnološke revolucije? Koji su perjodi [...]

TEST II

smer: finansijski administrator Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski saobračaj i koja je površina naše zemlje? Koje su tri opšte grupe struktura stanovništva i šta pokazuje rasna struktura? Šta su metanastazička kretanja i koji su [...]

TEST I

Smer: finansijski administrator   Koji je matematički položaj R Srbije i paralela kojeg stepena prolazi njenim sevrnim delom? Kakav položaj ima R Srbija u odnosu na velike regionalne celine Evrope i koliko iznose rastojanja između najsvernije i najjužnije , najzapadnije i najistočnije tačke? Doline kojih reka u našoj zemlji imaju veliki značaj za drumski evrpski [...]

TEST IV

Test sadrži gradivo svih oblasti i ekonomske karakteristike savremenog sveta (Evropski makroregion, Rusija, Kina, SAD) Test je podeljen u dve grupe od po 10 pitanja   1. Prirodne karakteristike Kine? 2. Privredni resursi Rusije? 3. Objasni pojam tehnološki kolonijalizam? 4. Objasni razliku između pojma industrija i industrijalizacija? 5. Koliko  država čini Evropsku uniju i koje [...]