Kritični datum: 6 milijardi ljudi i dalji rast

Ljudska populacija na Zemlji dostigla je 1 milijardu 1804. godine. Prekretnica je bila 1960. godine kada je dostigla 3 milijarde. Kasnije, za nešto manje od 40 godina svetska populacija se udvostručila... oktobar 1999. godine, prema Ujedinjenim nacijama, uzima se kao datum, kada se utvrdilo da je ljudska populacija dostigla tačno 6 milijardi stanovnika. UNFPA (populacioni … Continue reading Kritični datum: 6 milijardi ljudi i dalji rast

Advertisements

Ko su tačno jezuiti?

Novo proglašeni papa  Francis (Franja), koji je ovih dana izabran za novog papu, prvi je papa koji pripada redu Društvo Isusa ili kako ih još zovu Jezuiti. Grupa koja je u hrišćansko-katoličkim verskim grupama poznata kao grupa praktičnih članova. Postoji i priča koja to najbolje objašnjava: Naime, kada su bili zarobljeni franjevački, dominikanski i jezuitski … Continue reading Ko su tačno jezuiti?

Prostorna mobilnost stanovništva kao pokazatelj razvijenosti sveta

Migracije su kretanje ljudi iz jednog mesta u drugo s ciljem preivremene ili stalne promene mesta boravka. Promena sredine u kojoj ljudi žive utiče na promene njihovih navika. Ljudi koji vrše migracije nazivaju se migranti. Pojmovi emigracija i imigracija odnose se na međunarodne migracije. Za zemlju iz koje se ljudi iseljavaju, oni su emigranti, za … Continue reading Prostorna mobilnost stanovništva kao pokazatelj razvijenosti sveta

Tendencije u regionalnom razvoju stanovništva sveta

Osnovni demografski procesi su NUPCIJALITET (bračnost), DIVORCIJALITET (razvodivost), NATALITET (rađanje) i MORTALITET (smrtnost). Oni osiguravaju reprodukciju i porast stanovništva u svetskom regionalnom razmeru. BRAČNOST-nupcijalitet, je proces zaključivanja brakova. On utiče na prirodno obnavaljanje i migracije stanovništva. Zavisi od tipa bračne i polne strukture stanovništva, porodičnog  zakonodavstva, religije, socijalno-ekonomskih uslova itd. Prema broju bračnih partnera brakovi … Continue reading Tendencije u regionalnom razvoju stanovništva sveta

Ekonomska struktura stanovništva

Ekonomska struktura predstavlja podelu stanovništva na osnovu određenih ekonomskih obeležja. Postoje opšta i posebna ekonomska struktura. Opštu ekonomsku strukturu čine dve kategorije stanovništva, ekonomski aktivno i ekonomski neaktivno stanovništvo. Ekonomski aktivno stanovništvo ubrajaju se ljudi koji obavljaju neku delatnost, privremeno nezaposleni i oni koji prvi put traže posao. U ekonomski neaktivno stanovništvo ubrajaju se ljudi … Continue reading Ekonomska struktura stanovništva

Jezici i kultura, jezici sveta

Narod ili etnos je zajednica ljudi koja se ne zasniva na telesnim karakteristikama nego na zajedničkoj istoriji, zajedničkom jeziku, kulturi, privrednom životu i zajedničkoj teritoriji. Značajnu ulogu u nastajanju naroda i jačanju osećanja pripadnosti ima zajednički jezik. Etnička teritorija je isto važan element etničkog identiteta. Mnogi narodi nemaju svoju državu, već žive u višenacionalnim državama. … Continue reading Jezici i kultura, jezici sveta