Industrija

Industrija je privredna delatnost koja obuhvata proizvodnju energije, eksploataciju mineralnih sirovina i preradu sirovina mineralnog, biljnog ili životinjskog porekla u poluproizvode ili gotove proizvode tržišnog karaktera, upotrebom mašina i stručne radne snage. Pojam industrijalizacija označava razvijanje industrije kao vodeće privredne grane.Industrija je glavna privredna delatnost u Srbiji. Ona je vodeća po učešću u nacionalnom dohotku, … Pročitajte više Industrija

Rudarstvo i energetika

Na prostoru Srbije javlja se veliki broj raznovrsnih ruda i minerala. Nastali su kao rezultat burne geološke prošlosti i žive vulkanske aktivnosti.Ekstraktivna industrija ili rudarstvo obuhvata eksploataciju minerala, tj. svih korisnih materija koje se kao sirovine vade iz Zemljine kore. Mineralne sirovine se najvećim delom koriste u teškoj i manjim delom u lakoj industriji, zatim … Pročitajte više Rudarstvo i energetika

Poljoprivreda, lov i ribolov

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov pripadaju primarnom sektoru privrednih delatnosti. Ove delatnosti spadaju u red najstarijih privrednih delatnosti i imaju veoma veliki značaj u razvoju stanovništva. Njihov razvoj zavisi od uticaja brojnih prirodnih i društvenih faktora. Poljoprivreda Poljoprivreda obuhvata gajenje i iskorišćavanje biljaka i životinja korisnih čoveku. Ona obezbeđuje neophodne životne namirnice stanovništvu i sirovine … Pročitajte više Poljoprivreda, lov i ribolov

Privreda Srbije

Privreda je osnovna društvena delatnost koja podrazumeva proizvodnju i raspodelu materijalnih dobara i obavljanje usluga u cilju podmirivanja ljudskih potreba.Društvene delatnosti se dele na privredne (poljoprivreda, industrija, saobraćaj, trgovina i dr.) i vanprivredne (prosveta, zdravstvo i dr.), odnosno proizvodne i uslužne. Celokupna privreda se deli na četiri sektora: primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni. Pojedine delatnosti … Pročitajte više Privreda Srbije

Antropogena kulturna dobra i njihova zaštita.

Kultura predstavlja socijalni identitet naroda, nasleđe koje svedoči o njegovoj istoriji i stepenu razvoja. Kulturno nasleđe ili baština je skup resursa nasleđenih iz prošlosti s kojima se ljudi identifikuju i koji imaju izuzetnu vrednost koju treba čuvati i prenositi na mlađe generacije.Kulturnu baštinu čine materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe i prirodna baština koja se nalazi … Pročitajte više Antropogena kulturna dobra i njihova zaštita.

Osovine razvoja Srbije

Zbog prirodnih predispozicija za gradnju saobraćajnica, ali i zbog plodnog obradivnog zemljišta doline reka u Srbiji oduvek su bile gusto naseljene.Tu su podignuta i najznačajnija industrijska postrojenja i univerzitetski centri. Upravo duž tih najvažnijih uzdužnih i poprečnih rečnih udolina formirale su se osovine razvoja na području Srbije. Dve najveće i najznačajnije su dunavsko-savska i moravska … Pročitajte više Osovine razvoja Srbije